Informacja na temat uczestnictwa we Mszy Świętej

Ks Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V Niedzieli Wielkiego Postu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji, dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi opiekę, a także dla wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem [14 marca dyspensa została rozszerzona na wszystkich wiernych].

Tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy Ks. Biskup zachęca do uczestnictwa w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu, radio czy telewizję.

Te osoby, które pragną uczestniczyć w Mszy św. w naszym kościele, zachęcam do udziału w liturgii, bo nie może zabraknąć naszej wspólnej modlitwy błagalnej o powstrzymanie szerzącej się epidemii. Zachowujemy przy tym szczególne środki ostrożności wskazane przez służby sanitarne. Dlatego, że dzieci - w tym ministranci - mają pozostać w domu, zwracam się do mężczyzn, którzy kiedyś byli ministrantami, a nie zapomnieli jeszcze zasad LSO o udział w liturgii ołtarzowej.

Pozdrawiam ks. Leonard Makiola - proboszcz.