Odwiedziny duszpasterskie 2019/2020

Od 27 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku będą się odbywać w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie. Kolędą zostanie objęta tym razem południowa część parafii. Z kolei 18 stycznia 2020 (sobota) od godz. 1000 nasze domy i mieszkania będą odwiedzać kolędnicy misyjni - zebrane w ten dzień ofiary zostaną przekazane na Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.

Szczegółowe informacje poniżej (kartka informacyjna z najnowszej gazetki):

koleda 2020