Dzień Modlitwy, Postu i Dzieł Miłosierdzia w intencji o ustanie epidemii

 Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka czwartek 14 maja br. jest dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą się również - zgodnie z własną wiarą i tradycją - przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.