Odwiedziny duszpasterskie 2017/2018

Od 27 grudnia 2017 roku do 12 stycznia 2018 roku będą się odbywać w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie. Kolędą zostanie objęta tym razem południowa część parafii. Z kolei 6 stycznia od godz. 1300 nasze domy i mieszkania będą odwiedzać kolędnicy misyjni - zebrane w ten dzień ofiary zostaną przekazane na Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.

Czytaj więcej...