Ważne informacje

Zgodnie z rozporządzeniem Premiera, od dnia 25.03.2020, na Mszy św. może być maksymalnie 5 osób. Pierwszeństwo mają osoby zamawiające intencję Mszy św.

Modlitwa w południe 25 marca 2020 r.

W odpowiedzi na Apel Papieża Franciszka, a za nim także Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, prosimy, by 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00 przy dźwięku dzwonów, we wszystkich kościołach kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Należy do nich dołączyć następującą modlitwę:

Czytaj więcej...

Informacja na temat uczestnictwa we Mszy Świętej

Ks Biskup Ordynariusz Andrzej Czaja udzielił wszystkim wiernym przebywającym na terenie diecezji opolskiej, w okresie od III do V Niedzieli Wielkiego Postu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji, dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi opiekę, a także dla wszystkich tych, którzy czują obawę przed zarażeniem [14 marca dyspensa została rozszerzona na wszystkich wiernych].

Tych, którzy pragną skorzystać z dyspensy Ks. Biskup zachęca do uczestnictwa w Eucharystii poprzez środki masowego przekazu, radio czy telewizję.

Te osoby, które pragną uczestniczyć w Mszy św. w naszym kościele, zachęcam do udziału w liturgii, bo nie może zabraknąć naszej wspólnej modlitwy błagalnej o powstrzymanie szerzącej się epidemii. Zachowujemy przy tym szczególne środki ostrożności wskazane przez służby sanitarne. Dlatego, że dzieci - w tym ministranci - mają pozostać w domu, zwracam się do mężczyzn, którzy kiedyś byli ministrantami, a nie zapomnieli jeszcze zasad LSO o udział w liturgii ołtarzowej.

Pozdrawiam ks. Leonard Makiola - proboszcz.

Porządek nabożeństw w nadchodzącym tygodniu

Fatimskie Misje Święte, które miały odbyć się w przyszłym tygodniu, zostały przesunięte na październik - w związku z tym uległ zmianie porządek nabożeństw w przyszłym tygodniu. Na chwilę obecną w naszym kościele będą celebrowane Msze św. wg poniższego porządku. Do udziału w Liturgii zapraszam m.in. osoby, które zamówiły intencję Mszy św. Wg zaleceń liczba uczestników Mszy św. nie powinna przekraczać 50 osób.
Czytaj więcej...

Fatimskie Misje Święte - termin zmieniony

W związku z sytuacją odnośnie koronawirusa, rekolekcje parafialne nie odbędą się w pierwotnie planowanym terminie (15-22 marca 2020). Nowy termin: 7-13 października 2020.

Odwiedziny duszpasterskie 2019/2020

Od 27 grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku będą się odbywać w naszej parafii odwiedziny duszpasterskie. Kolędą zostanie objęta tym razem południowa część parafii. Z kolei 18 stycznia 2020 (sobota) od godz. 1000 nasze domy i mieszkania będą odwiedzać kolędnicy misyjni - zebrane w ten dzień ofiary zostaną przekazane na Fundusz Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej.

Czytaj więcej...