Szafarze

|

W grudniu 2015 r. minie 25 lat, od kiedy w Kościele w Polsce rozpoczęła posługę formacja nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. W 1975 r. powstał dokument Kongregacji Kultu Bożego wprowadzający posługę nadzwyczajnego szafarza do udzielania Komunii św. uzasadniając to dobrem „duchowym wiernych i prawdziwą koniecznością”

Z powyższego dokumentu sformułować możemy zadania dla Nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.:
a) zanoszenie Komunii św. chorym w domach prywatnych, szpitalach i innych zakładach;
b) pomoc w udzielaniu Komunii św. podczas Mszy św., zwłaszcza w niedziela i święta;

Nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., zwanymi dalej „pomocnikami udzielania Komunii”, mogą być mężczyźni w wieku 24-65 lat. Kandydaci muszą odznaczać się następującymi przymiotami:

a) wyróżniać się dojrzałością w wierze, a zwłaszcza odznaczać się zdrową pobożnością eucharystyczną i bardziej intensywnym życiem sakramentalnym;
b) odznaczać się wzorowym życiem moralnym i solidnością w życiu zawodowym, małżeńskim, rodzinnym i sąsiedzkim;
c) posiadać odpowiednie kwalifikacje intelektualne i przynajmniej ponadpodstawowe wykształcenie;
d) aktywnie uczestniczyć w życiu parafialnym i cieszyć się poważaniem duchowieństwa i wiernych;
e) odznaczać się sprawnością psychiczną i fizyczną, a także innymi pozytywnymi cechami charakteru, jak otwarta i służebna postawa wobec drugich, serdeczność i łatwość nawiązywania kontaktów z osobami chorymi i w podeszłym wieku;
f) mieć ukończony kurs przygotowawczy.

Liczba pomocników udzielania Komunii zależeć powinna od wielkości parafii i ilości odprawianych Mszy św.

W naszej Parafii posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. pełnią:

  • s. Marianna
  • Andrzej Białek
  • Antoni Dzierżanowski
  • Krystian Kocot
  • Norbert Koy
  • Waldemar Skomudek
  • Franciszek Tymecki