Parafia Matki Boskiej Fatimskiej
OPOLE - GRUDZICE

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

- aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)

- świadectwo przyjęcia bierzmowania,

- świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)

- zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich

- zaświadczenie ukończenia katechez przedślubnych

- dowody osobiste

- zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.

- dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.

Nauki przedmałżeńskie:

http://dr.opole.pl/katechezy-dla-narzeczonych/

Aby dowiedzieć się więcej o tym Sakramencie, kliknij tutaj.

Sakrament Małżeństwa