Parafia Matki Boskiej Fatimskiej
OPOLE - GRUDZICE

Parafialny Zespół Caritas składa serdeczne podziękowanie wszystkim Czcigodnym Darczyńcom, za wpłaty na Konto Caritas przy Parafii w Grudzicach. Dzięki waszej pomocy nasza Caritas może w dalszym ciągu realizować działalność charytatywną.
Niech dobry Bóg obdarza wszystkich zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi darami.

 

Parafialny Zespół Caritas działa przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Opolu Grudzicach od 1997 roku. Na przestrzeni lat zmienił się charakter niesionej pomocy. Kiedyś pomoc była ukierunkowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi. W obecnej chwili, kiedy rodzice otrzymują wsparcie państwowe na wychowanie dzieci, my swoją pomoc kierujemy przede wszystkim do osób starszych, samotnych, chorych i ubogich.logo caritas

Dzięki Waszej hojności realizujemy różne projekty, m.in. zakup leków i opału dla ubogich i chorych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, dofinansowanie rehabilitacji dla chorych, spotkania wigilijne dla seniorów, spotkanie z Mikołajem. Współuczestniczymy w organizacji spartakiad czy festynów.

Pomóż nam pomagać

Nasz numer rachunku bankowego: mBank 26 11401788 0000 2220 0000 1001

Datki zbieramy również w trakcie trwania festynów, spotkań czy podczas święcenia pokarmów w Wielką Sobotę.

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą (ze wskazaniem w tytule przelewu: wpłata na działalność charytatywno-opiekuńczą) są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym (art. 55 ust. 7 ustawy z 17.05.2989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.u. z 1989r. nr 29 poz. 154 z późn.zm.) w pełnej wysokości.

Caritas prowadzi także działalność pożytku publicznego (art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Darowizny przekazane na tego typu działalność również podlegają odliczeniu od dochodu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a oraz ust 6 i 7).

Szukamy również chętnych, którzy zechcą się podzielić miłością z bliźnim.

Zaangażuj się w wolontariat, spotkaj się z drugim człowiekiem. Wstąp w nasze szeregi (zgłoszenia przyjmuje proboszcz bądź członkowie Caritas). Bądź wrażliwy na samotność, chorobę czy ubóstwo sąsiada. Daj nam znać, że potrzebna jest pomoc.